Pròtesis Dentals Fixes

Una solució duradora i estable

Pròtesis Dentals Fixes

Una solució duradera i estable

Pròtesis Dental Fixa

Mitjançant una o diverses peces dentals naturals, o mitjançant una pròtesi suportada sobre implants dentals, les pròtesis fixes són sempre la millor opció, per ser les úniques que integren de manera fixa i estable la pròtesi dental.

De fet, a més de les corones i ponts dentals, la pròtesi suportada és l’opció top entre els tractaments de rehabilitació protèsica, per ser un tractament que permet una funcionalitat i estètica iguals a la dentadura natural.

És més, les corones suportades mitjançant implants dentals permeten dissenyar la boca que sempre has somiat i oblidar-te dels adhesius i del manteniment d’una pròtesi removible.

“Aconsegueix una nova dentadura molt més resistent i duradora. Sanz Clínica Dental utilitza els millors materials per crear les teves pròtesis fixes. Ningú sabrà que portes pròtesis, ja que s’integren al 100% a la teva dentadura.”

Vols un somriure espectacular?

Truca'ns al
972501553

C/ Vilafant, 16
17600 Figueres

Tipus de pròtesis dentals fixes

clinica dental sanz coronas dentales

Corones Dentals

puentes dentales clinica dental sanz

Ponts Dentals

clinica sanz coronas implantosoportadas

Corones Implantsuportadas

clinica sanz puentes implantosoportados

Ponts implantsoportats

clinica sanz puentes implantosoportados

Completes implantsoportades

completas implantosoportadas clinica sanz

Híbrides implantsoportades

clinica sanz sobredentadura sobre implantes

Sobredentadura sobre implants

Corones dentals

És el que normalment es diu “funda”,  ja que és una pròtesi ceràmica que cobreix la totalitat d’una peça dental quan volem donar una millor funcionalitat i estètica.

Hauria de ser la primera opció quan tenim una peça mínimament sana i que puguem conservar.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges de les corones dentals

 1. Aquestes pròtesis dentals donen una segona oportunitat a la dent natural.
 2. És un tractament fix que no necessita per a res cap tipus de manteniment especial.
 1. Estèticament adaptables a les teves dents naturals, fan que siguin molt més còmodes.
 2. Imperceptibles. Ningú notarà que portes pròtesis, tan sols tu sabres que les portes.

Ponts dentals

Davant l’absència d’una peça dental podem utilitzar les peces adjacents per fer un pont que cobreixi aquest espai. És una solució fixa que no necessita més manteniment que el que exigiria una dent natural.

L’únic inconvenient és que hem de preparar les peces adjacents per posteriorment cobrir-les amb el pont ceràmic definitiu, cosa que es desaconsella amb peces totalment sanes, ja que poden quedar compromeses.

Ponts dentals

Davant l’absència d’una peça dental podem utilitzar les peces adjacents per fer un pont que cobreixi aquest espai. És una solució fixa que no necessita més manteniment que el que exigiria una dent natural.

L’únic inconvenient és que hem de preparar les peces adjacents per posteriorment cobrir-les amb el pont ceràmic definitiu, cosa que es desaconsella amb peces totalment sanes, ja que poden quedar compromeses.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges dels ponts dentals

 1. Són una solució fixa a problemes d’absència de peces dentals, no hauràs de preocupar-te per si es mouen o cauen.
 2. No necessitaràs cap cirurgia, tindràs nova dentadura de manera molt més fàcil.
 3. La seva col·locació és senzilla i indolora. No pateixis si tens ansietat quan vas al dentista.
 1. Ofereixen una funcionalitat i estètica elevades. A més de tornar a menjar de manera totalment normal, la teva estètica dental estarà 100% recuperada.
 2. El manteniment és semblant al que precisen les dents naturals. Ni tu mateix notaràs que són peces artificials.
 3. Són resistents i perfectament funcionals. Per tant, són unes dents molt semblants a les dents naturals.

Corones implantosuportades

La corona dental és la funda ceràmica que es col·loca en l’implant que prèviament s’ha col·locat i integrat en l’os maxil·lar o mandibular.

Davant l’absència d’una peça, cobrim l’espai generat amb un implant unitari o, que posteriorment unim una corona ceràmica.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges de les corones implantosuportades

 1. Les corones implanto-suportades són la millor solució quan existeix l’absència de peces dentals naturals.
 2. No exigeix ​​preparar les dents adjacents. Per tant, és un procediment molt més ràpid i senzill.
 3. Són una solució fixa, ja que la peça queda totalment integrada a l’os (procés d’osteointegració) i requereix molt poc manteniment.
 1. Mantenen l’estètica a la perfecció. Són pràcticament idèntics a les dents naturals.
 2. Ningú sabrà que portes implants. Com hem dit, l’estètica és idèntica a les dents naturals.
 3. Ofereixen la seguretat i estabilitat de les dents naturals. No tinguis por a que caiguin o es trenquin.

Ponts implatosuportats

En casos d’absència de diverses peces dentals podem col·locar un o més implants dentals per posteriorment col·locar de manera fixa un pont elaborat amb corones ceràmiques i / o metallceràmiques.

O sigui, col·locant un o més implants podem cobrir més espais aprofitant aquests implants que utilitzem a manera de pont.

Un cas habitual seria, per exemple, un tractament amb dos implants i un pont de tres peces suportats en els implants. Així, en lloc de posar tres implants ens servim només de dos, que actuen com a pilars, per a cobrir les tres absències.

Ponts implatosuportats

En casos d’absència de diverses peces dentals podem col·locar un o més implants dentals per posteriorment col·locar de manera fixa un pont elaborat amb corones ceràmiques i / o metallceràmiques.

O sigui, col·locant un o més implants podem cobrir més espais aprofitant aquests implants que utilitzem a manera de pont.

Un cas habitual seria, per exemple, un tractament amb dos implants i un pont de tres peces suportats en els implants. Així, en lloc de posar tres implants ens servim només de dos, que actuen com a pilars, per a cobrir les tres absències.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges dels ponts implatosuportats

 1. Solució fixa amb un cost menor que un tractament amb implants unitaris.
 2. Sota manteniment. No necessita cures excessives, tan sols com unes dents naturals.
 3. No exigeix preparar les dents adjacents. No et preocupis per les dents adjacents, estaran en perfectes condicions.
 1. Mantenen l’estètica a la perfecció. Si vols recuperar la teva dentadura i tornar a somriure, aquesta és la teva millor opció.
 2. Ningú sabrà que portes implants. Aquesta és una manera molt estètica de recuperar tota la teva dentadura, si no vols que ningú s’adoni que portes implants.
 3. Ofereixen la seguretat i estabilitat de les dents naturals. Tot i que són peces artificials, n’estaràs 100% segur.

Completes implantsuportades

Quan no es disposa de cap peça en una arcada o es disposa d’alguna però estan en mal estat i s’aconsella extreure-les, podem tractar amb una pròtesi completa suportada amb implants dentals, normalment 6 o més.

Les corones de la pròtesi queden ferulitzades, és a dir, unides entre elles de manera que tenim una arcada completa de corones ceràmiques.

Aquesta pròtesi es col·loca de manera fixa i suportada en els implants, de manera que és el més semblant que hi ha a recuperar novament totes les teves dents. És la millor opció si el teu cas ho permet.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges de les pròtesis completes implantosuportades

 1. Solució fixa. És la millor opció respecte a altres possibilitats, les teves dents quedaran fixes durant molt més temps.
 2. Permeten recuperar la funcionalitat i estètica de les dents naturals. No es nota l’artificialitat en cap moment.
 3. Ofereixen la millor qualitat en tractaments de rehabilitació dental.
 1. Estabilitat, seguretat i durabilitat insuperables. Per tant, tindràs una dentadura perfecta durant molt més temps.
 2. Permet dissenyar al teu gust el teu nou somriure. Ara, podràs aconseguir-lo de manera més fàcil i eficaç.
 3. Sota manteniment. No et preocupis pel manteniment de la teva dentadura, hauràs de portar a terme una neteja oral idèntica a la realitzada amb unes dents naturals.

Pròtesis Híbrides implantosuportades

Per a les mateixes necessitats que el cas anterior, les pròtesis híbrides són estructures de metall recobertes de resines que simulen tant la geniva com normalment les peces dentals, encara que aquestes també poden realitzar-se amb materials ceràmics. Són, igual que l’anterior, suportades mitjançant implants , normalment 4 o més, i el seu cost és inferior a la implantosoportada amb corones ceràmiques.

Aquesta és una opció a considerar si no vols una pròtesi removible però tampoc vols o pots assumir els costos d’una completa implantosoportada.

Pròtesis Híbrides implantosuportades

Per a les mateixes necessitats que el cas anterior, les pròtesis híbrides són estructures de metall recobertes de resines que simulen tant la geniva com normalment les peces dentals, encara que aquestes també poden realitzar-se amb materials ceràmics. Són, igual que l’anterior, suportades mitjançant implants , normalment 4 o més, i el seu cost és inferior a la implantosoportada amb corones ceràmiques.

Aquesta és una opció a considerar si no vols una pròtesi removible però tampoc vols o pots assumir els costos d’una completa implantosoportada.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges de les pròtesis híbrides implantosuportades

 1. El seu cost és considerablement menor a la completa implantosuportada, per això, està a l’abast de molta més gent.
 2. Pot realitzar-se tan sols amb 4 implants per arcada, la qual cosa agilitza molt el procés.
 1. Ofereixen una solució fixa, no tinguis por si pot caure o trencar-se, en aquest cas, és impossible.
 2. Permet dissenyar l’estètica del teu nou somriure. Somriu sense por, la teva dentadura estarà perfecta com mai abans.

 

Implants dentals All on 4

El problema de la impossibilitat de col·locar implants a causa de la falta d’os pot solucionar-se sense empelts gràcies a les pròtesis completes sobre 4 implants, dos anteriors col·locats de manera habitual (angle de 90º) i dos posteriors que es col·loquen amb una inclinació de fins a 45º per aprofitar l’os existent del pacients.

A més, en pacients que poden ser tractats amb càrrega immediata, podem col·locar una pròtesi provisional el mateix dia de la cirurgia.

Aquest tractament també permet un estalvi considerable per a poder rehabilitar tota una arcada amb només 4 implants.

all on 4 clinica dental sanz- protesis fijas

Avantatges dels implants All on 4

 1. Possibilitat de rehabilitar tota una arcada amb pròtesis fixa amb només 4 implants. Això és un gran avantatge en comparació amb altres tractaments, ja que agilitza el procés.
 2. Si a vegades l’odontòleg arriba a aquesta conclusió i el pacient no presenta cap tipus d’impediment, es pot col·locar amb càrrega immediata.
 1. Menor cost que altres pròtesis fixes completes gràcies al fet que tan sols es necessiten 4 implants.
 2. Manteniment reduït comparat amb solucions removibles. No hauràs de preocupar-te per res.

Sobredentadura sobre implants o completes extraïbles

La sobredentadura sobre implants és en si una pròtesi completa mucosuportada però ancorada sobre una barra subjecta amb implants, el que ofereix un major suport, estabilitat i retenció a la pròtesi.

Aquest tractament, per tant, exigeix ​​la col·locació d’un mínim de dos implants en el cas de l’arcada inferior i de 4 en el cas de la superior. Són pròtesis que combinen el metall i la resina juntament amb dents acrílics.

Sobredentadura sobre implants o completes extraïbles

La sobredentadura sobre implants és en si una pròtesi completa mucosuportada però ancorada sobre una barra subjecta amb implants, el que ofereix un major suport, estabilitat i retenció a la pròtesi.

Aquest tractament, per tant, exigeix ​​la col·locació d’un mínim de dos implants en el cas de l’arcada inferior i de 4 en el cas de la superior. Són pròtesis que combinen el metall i la resina juntament amb dents acrílics.

Pròtesis Dentals Fixes

Avantatges de la sobredentadura sobre implants

 1. Ofereix més estabilitat i ajustament que una removible completa. No tindràs la sensació que pugui moure mentre parles, estarà perfectament fixa.
 2. Es pot realitzar amb només 2 implants, convertint-se així en un tractament molt fàcil i senzill per a l’odontòleg.
 1. Cost molt inferior a la completa implantosuportada, por això, pot arribar a molta més gent.
 2. Estètica de primer nivell. Tornaràs a sentir-te bé amb tu mateix, ja que veuràs recuperada la teva estètica dental.

Desitges major rapidesa en el teu tractament dental?

Ja està aquí el SISTEMA CEREC, serveix especialment per restauracions dentals (fundes, incrustracions, carilles, ...) per tecnologia CAD-CAM.

Ofereix inigualable estètica, ajustament i resistencia, conservant al màxim la estructura de les teves dents.

La nostra especialista en pròtesi

La Dra. Natalia Sanz és la tercera generació de dentistes Sanz i una apassionada de l’estètica dental. De fet està especialitzada en estètica i pròtesi dental i entre la formació de la nostra directora sanitària podem destacar el títol de Experta en Estètica Dental per CEODONT, el de Pròtesis Estètiques o el d’Odontologia adhesiva estètica.

A més, la Dra. Sanz és de les poques odontòlogues de la província que compta amb la certificació per a realitzar tractaments amb Lumineers, les més prestigioses i exclusives carilles dentals sense tallat dels Estats Units.

La nostra especialista en pròtesi

La Dra. Natalia Sanz és la tercera generació de dentistes Sanz i una apassionada de l’estètica dental. De fet està especialitzada en estètica i pròtesi dental i entre la formació de la nostra directora sanitària podem destacar el títol de Experta en Estètica Dental per CEODONT, el de Pròtesis Estètiques o el d’Odontologia adhesiva estètica.

A més, la Dra. Sanz és de les poques odontòlogues de la província que compta amb la certificació per a realitzar tractaments amb Lumineers, les més prestigioses i exclusives carilles dentals sense tallat dels Estats Units.

Pròtesis Dentals Fixes
Formulario Lateral CAT
close slider

  Demana cita amb nosaltres

  Apostem per la qualitat i comptem amb les darreres tecnologies en odontologia.

  Tractament: