Política de Privacitat

Sanz Grup Dental, S.L.P garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons la LOPD. La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran utilitzades per a contestar la sol·licitud realitzada i per a l’enviament d’aquesta, també seran utilitzats per enviar informació de la nostra empresa i serveis per a qualsevol mitjà de comunicació, en enviar-nos aquest formulari vostè està acceptant explícitament la recepció d’aquests, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a info@sanzclinicadental.es, les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari dels quals i responsable del fitxer i del tractament del mateix és: Sanz Grup Dental, S.L.P, C/ Vilafant, 16 – 17600 Figueres on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Totes les seves dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web. 

Tractament de publicació d’imatges de pacients

Utilitzem dades personals mitjançant fotografies i material audiovisual de pacients. Aquesta informació és facilitada dins de la relació amb la clínica, per a ser publicats en pàgina web i perfils en xarxes socials de la clínica, filmacions destinades a difusió comercial, impressió en revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector.

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i de l’tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits.

Aquestes dades són utilitzats perquè prèviament s’ha obtingut el consentiment de l’pacient.

Formulario Lateral CAT
close slider

    Demana cita amb nosaltres

    Apostem per la qualitat i comptem amb les darreres tecnologies en odontologia.

    Tractament: