Odontologia psicoemocional

Proporcionem al pacient una experiència agradable i única a la consulta.

Odontologia psicoemocional

Proporcionem al pacient una experiència agradable i única a la consulta.

Odontologia psicoemocional

És el model d’atenció odontològic que considera tant els estímuls contextuals del tractament bucodental com els factors psicoemocionals de l’atenció odontològica. La finalitat és la de de generar experiències agradables als pacients.

Odontología psicoemocional

Què és l’odontologia psicoemocional?

Què és l’odontologia psicoemocional?

És un model teòric-pràctic d’atenció odontològica que combina els coneixements odontològics tradicionals amb els actuals models psicològics, amb l’objectiu d’afavorir un context favorable per a les experiències positives dels pacients.

L’odontologia psicoemocional es nodreix, d’una banda, dels models de psicologia cognitiu-conductual i, per un altre, dels models teòrics sobre intel·ligència emocional.

Mentre que la psicologia cognitiu-conductual dota de coneixements i estratègies per a identificar i controlar els estímuls de la clínica dental que més solen incomodar als pacients odontològics, els models en intel·ligència emocional permeten introduir en l’atenció odontològica les variables més determinants en les interaccions entre pacient i professionals.

És un model teòric-pràctic d’atenció odontològica que combina els coneixements odontològics tradicionals amb els actuals models psicològics per a intentar afavorir un context favorable per a les experiències positives dels pacients.

L’odontologia psicoemocional es nodreix, d’una banda, dels models de psicologia cognitiu-conductual i, per un altre, dels models teòrics sobre intel·ligència emocional.

Mentre que la psicologia cognitiu-conductual dota de coneixements i estratègies per a identificar i controlar els estímuls de la clínica dental que més solen incomodar als pacients odontològics, els models en intel·ligència emocional permeten introduir en l’atenció odontològica les variables més determinants en les interaccions entre pacient i professionals.

Estímuls externs a les clíniques dentals

Els estímuls que, per aprenentatges previs, més condicionen l’estat dels pacients en odontologia solen ser:

E
La clàssica “olor a dentista”.
E

El so de la turbina dental.

E

L’aspecte “hospitalari” de la clínica.

E

L’absència d’estímuls agradables al box dental.

E

La decoració i els estímuls visuals de “clínica dental tradicional”.

E

Els clàssics uniformes sanitaris blancs de context mèdic.

Odontología psicoemocional

A grans trets, l’odontologia psicoemocional, conscient de la importància d’aquests estímuls per als pacients, pretén identificar i neutralitzar mitjançant tècniques cognitiu-conductuals tot allò que genera malestar als pacients.

Algunes tècniques utilitzades són:

E
La distracció (redirigir cognitivament l’atenció dels pacients).
E

L’exposició gradual (per a reduir progressivament l’ansietat).

E

La focalització sensorial en estímuls externs a les vies del dolor (mitjançant continguts audiovisuals).

E

La reestructuració cognitiva (canvi d’esquemes mentals sobre l’odontologia tradicional –i dolorosa) o tècniques operants de modificació de conducta (trencar associacions anteriors i associar estímuls odontològics a estímuls agradables).

A grans trets, l’odontologia psicoemocional, conscient de la importància d’aquests estímuls per als pacients, pretén identificar i neutralitzar mitjançant tècniques cognitiu-conductuals tot allò que genera malestar als pacients.

Algunes tècniques utilitzades són: 

E
La distracció (redirigir cognitivament l’atenció dels pacients).
E

L’exposició gradual (per a reduir progressivament l’ansietat).

E

La focalització sensorial en estímuls externs a les vies del dolor (mitjançant continguts audiovisuals).

E

La reestructuració cognitiva (canvi d’esquemes mentals sobre l’odontologia tradicional –i dolorosa) o tècniques operants de modificació de conducta (trencar associacions anteriors i associar estímuls odontològics a estímuls agradables).

Odontología psicoemocional

Capacitats d’intel·ligència emocional en odontologia psicoemocional

A més del control i la manipulació d’estímuls, l’odontologia psicoemocional centra el seu model en el que avui dia anomenem capacitats d’intel·ligència emocional.

Ens referim a una sèrie d’habilitats que permeten a les persones gestionar-se emocionalment de manera satisfactòria, un fet que ens porta a ser més funcionals i eficients en molts àmbits de la vida.

En síntesi, i seguint alguns models d’Intel·ligència emocional, l’odontologia psicoemocional exigeix que els professionals que la practiquin hagin adquirit i continuïn adquirint les següents capacitats:

 1. Autoconsciencia o intel·ligència intrapersona

  Independentment del model consultat, aquesta capacitat defineix una sèrie d’habilitats adquirides per al coneixement d’un mateix, o sigui, conèixer les pròpies emocions, les nostres motivacions, els nostres defectes, les nostres virtuts, etc. Relacionat amb l’odontologia psicoemocional, l’autoconeixement es pot estimular i aconseguir mitjançant el treball personal de cadascun i/o a través de la programació de sessions de psicoteràpia per a tots els professionals.

 2. Intel·ligència interpersonal

  Significa reconèixer les emocions dels altres, quelcom que és possible, sobretot, gràcies a l’empatia. Aquesta qualitat permet ser conscients dels estats emocionals dels altres de manera que experimentem les seves emocions, cosa que afavoreix la comprensió del que l’altra persona exposa o experimenta. Al comprendre a l’altre i posar-te al seu lloc, la capacitat d’entendre’l i satisfer-lo augmenta considerablement. En odontologia psicoemocional aquesta capacitat és bàsica perquè els pacients se sentin ben atesos.

 3. Habilitats socials

  És la capacitat d’establir relacions amb els altres i saber gestionar situacions socials. Aquesta qualitat permet que la interacció amb les altres persones sigui un procés efectiu, fàcil, natural i fructífer. Qüestions com el lideratge, la popularitat i l’eficiència, davant les altres persones, depenen de l’habilitat social. En odontologia, les habilitats socials afavoreixen, entre altres coses, que el pacient confiï en el professional, que entre totes dues parts hi hagi més afinitat o que el pacient vegi al seu dentista com a una persona pròxima. 

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Automotivació

  És bàsicament motivar-se a si mateix a través de la focalització de les emocions cap a un objectiu, de manera que la percepció se centra en l’objectiu desitjat i no en els obstacles que dificulten la seva consecució. L’automotivació exigeix proactividad, optimisme i una actitud emprenedora.

  Aquesta qualitat possibilita, al professional de l’odontologia, centrar-se en l’objectiu que desitja aconseguir i no en les sensacions corpòries i pensaments que poden sorgir en els moments de dificultat. L’ansietat i l’activació fisiològica associades a l’estrès s’empren de manera productiva per a aconseguir un objectiu i no arriben a saturar fisiològica i mentalment al professional. Aquesta qualitat es pot millorar a través de tècniques de solució de problemes

 5. Autocontrol emocional

  Molt lligat a l’anterior, una vegada som coneixedors de la nostra manera de funcionar i del que determina la nostra conducta i les nostres emocions, el control d’aquestes és el pas següent. O sigui, de res serveix ser conscients dels nostres defectes i les nostres virtuts si després no som capaços d’utilitzar-ho en el nostre favor, o sigui, de gestionar les nostres emocions.

  Així, la gestió de les nostres emocions permet afavorir estats psicoemocionals positius i evitar frustracions gens fructíferes, fet que possibilita que el nostre estat mental i emocional sigui l’òptim per a afrontar les dificultats del treball diari. En odontologia psicoemocional, l’autocontrol és essencial per a gestionar situacions d’estrès important i no sucumbir a la frustració, fet que evidentment acaba repercutint en la qualitat i la sensibilitat que percep el pacient.

“Estigues com a casa quan vagis al dentista. Oblida’t de tot i només pensa en cuidar-te. Deixa’t cuidar pels nostres professionals que només desitgen el millor per a la teva salut dental!”

Vols un somriure espectacular?

Truca'ns al
972501553

C/ Vilafant, 16
17600 Figueres

Xavi Rodríguez Cruz

Psicòleg Col·legiat, Sexòleg i màxim defensor d’un model revolucionari en atenció odontològica que combat la fòbia i l’ansietat dental.

Odontología psicoemocional
Formulario Lateral CAT
close slider

  Demana cita amb nosaltres

  Apostem per la qualitat i comptem amb les darreres tecnologies en odontologia.

  Tractament: